# METRO STAR

Tháng Mười 9, 2019 Âu Dương Đình Thi 0

Tổng Quan Căn hộ Metro Star ❄ Tên dự án:Metro Star❄ Vị trí dự án: 360 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, thành phố […]

# Safira

Tháng Sáu 27, 2019 Âu Dương Đình Thi 0

SAFIRA – MỘT VIÊN NGỌC TRÂN QUÝ TỪ KHANG ĐIỀN CHO CUỘC SỐNG TRÀN NĂNG LƯỢNG Nhà là nơi để trở về, để chia sẻ […]